แนะนำ Disk Genius


โปรแกรมบริหารจัดการสื่อเก็บข้อมูลแพลตฟอร์มวินโดว์ส สามารถติดตั้งโอเอสตั้งแต่ XP จนถึง Win10(ปัจจุบัน) เป็นโปรแกรมประเภทฟรีแวร์ (จ่ายเงินเพิ่มในกรณีต้องการความสามารถพิเศษ) ที่นำมาแนะนำก็เพราะว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถมองเห็นพาร์ติชั่นลินุกซ์ ทำให้เรามีทางเลือกเพิ่มเติมอื่น เพราะโปรแกรมเฉพาะทางลักษณะนี้ หาได้ยากมากสำหรับกับโปรแกรมลินุกซ์ …

Disk Genius ใช้งานได้กับสื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น FDD, HDD, USB, SDCARD รองรับรูปแบบพาร์ติชั่นได้หลากหลาย ดังนี้ NTFS, exFAT, FAT12, FAT16, FAT32, Ext2, Ext3, Ext4 มีฟังค์จัดการสื่อดังนี้ กู้คืนข้อมูล, จัดการพาร์ติชั่น, สำรองคืนค่า, โคลนดิสก์ และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย …


ที่มาของข้อมูล
https://www.diskgenius.com/

ความสามารถที่แตกต่างในแต่ละรุ่น (Free, Standard, Professional)
https://www.diskgenius.com/editions.php

ตัวอย่าง Linux Data Recovery
https://www.diskgenius.com/how-to/linux-data-recovery.php

Facebook Comments