Linux Mint “Serena” Xfce & KDE – BETA Release

หลังจากเมื่อปลายปีที่แล้ว Linux mint มีการรีลิสรุ่นใหม่ 18.1 ออกมา 2 รุ่น คือ Cinnamon และ Mate และในต้นปี 2017 จะรีลิสอีก 2 รุ่น ก็คือ Xfce และ KDE พอพ้นปีใหม่ไม่นาน วันที่ 5 มค. 2017 Linux Mint ได้ปล่อยรุ่น Xfce 18.1 beta ออกมาให้ทดสอบ และไม่กี่วันก่อน 16 มค. 2017 ก็ประกาศปล่อยรุ่นทดสอบอีกรุ่นก็คือ KDE 18.1 beta สนใจร่วมทดสอบก็ตามลิงค์ด้านล่างเลย …