Install Wine 4 & Line PC on KDE-neon

หลังจากอัพเดต KDE-neon 5.17 (Prompt) เมื่อสิ้นปีที่แล้ว ซึ่งได้ติดตั้ง Wine 4 เพิ่มเข้าไปด้วย (Wine คือแพกเกจช่วยให้โปรแกรมวินโดว์ส สามารถใช้งานได้บนลินุกซ์) ได้ลองทดสอบโปรแกรม Line PC (ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้งานไม่ได้กับลินุกซ์ต้องหันพึ่งบริการของ Chrome brower) ปรากฏว่าติดตั้งและใช้งานค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียว …